Ski Patrol Puppy Jake Vail Andrew Taylor

Apr. 9, 2015

GoPro shot of patrol dog puppy

[ssba]